Oikeudelliset huomautukset & käyttöehdot

Tervetuloa! DuPont tarjoaa tämän verkkosivuston seuraavin ehdoin (jäljempänä “Ehdot”). Ehdot koskevat tätä verkkosivustoa, jonka osoite on www.dupont.com, sekä kaikkia muita DuPontin verkkosivustoja eri puolilla maailmaa (jäljempänä yhteisesti “Sivusto”). Sivusto (mukaan lukien sen sisältö, suunnittelu, rakenne ja käyttötuntuma) on E. I. du Pont de Nemours and Companyn omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita immateriaalioikeuksia sekä vilpillistä kilpailua koskevat lait. Käyttäessäsi Sivustoa hyväksyt nämä Ehdot. Jos et hyväksy Ehtoja, älä käytä Sivustoa. Jos sinulla on kysyttävää Ehdoista, ota yhteyttä PALVELUKESKUKSEEN.

Yksityisyys

Tämän Sivuston käyttöön sovelletaan myös DuPontin tietosuojalausumaa, joka on tässä viitteenä. Sivuston käyttäjä hyväksyy, että tiedonsiirto Internetin kautta ei ole koskaan täysin suojattua ja että muut saattavat siepata Sivustoon lähetettyjä tai siitä vastaanotettuja tietoja, vaikka tietyn tiedonsiirron ilmoitettaisiin olevan salattua.

Käyttöehtojen muuttaminen

DuPont voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta päivittämällä tässä julkaistuja tietoja. Jatkaessaan Sivuston käyttöä muutosten jälkeen käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot.

Yleiset käyttörajoitukset

DuPontilla tai DuPontille oikeuksia myöntävillä kolmansilla osapuolilla on kaikki oikeudet ja omistusoikeudet tässä Sivustossa olevaan aineistoon, joka luokitellaan DuPontin tai kolmansien osapuolten tekijänoikeudella suojatuksi teokseksi. DuPont myöntää käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän luvan käyttää ja näyttää tässä Sivustossa olevaa aineistoa vain omassa tietokoneessaan tai mobiililaitteessaan ja vain vuorovaikutuksessa Sivuston kanssa. Tässä esitettyä lukuun ottamatta käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, ladata, näyttää, esittää, jäljentää, jakaa, muuntaa, muokata, muuttaa tai parantaa mitään tässä Sivustossa olevaa aineistoa millään tavalla. Tämä rajoitettu lupa päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, jos käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja. Luvan päätyttyä käyttäjän on viipymättä poistettava ja hävitettävä kaikki ladattu ja tulostettu aineisto. Käyttäjällä ei ole oikeutta tai omistusoikeutta (eikä tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta) tähän Sivustoon tai Sivustossa olevaan aineistoon.

Käyttäjä hyväksyy, että Sivuston tai sen sisältämän tai sen kautta käytettävissä olevan aineiston “avaaminen kehyksessä” tai "peilaaminen” muissa palvelimissa tai Internetiä käyttävissä laitteissa on kielletty ilman DuPontin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjä hyväksyy myös, että hän ei saa “page-scrape”-tekniikan tai muun automaattisen laitteen, algoritmin tai ohjelman tai vastaavan manuaalisen prosessin avulla käyttää, kopioida tai seurata mitään tämän Sivuston osaa tai Sivustossa olevaa aineistoa, jäljentää tai ohittaa Sivuston navigointirakennetta tai hankkia Sivustossa olevaa aineistoa muuten kuin DuPontin tarkoittamalla ja Sivustossa mahdollistamalla tavalla.

Käyttäjä ei saa

 1. hakkeroinnin, salasanalouhinnan tai muiden lainvastaisten keinojen avulla yrittää saada käyttöönsä tietoja tämän Sivuston muista käyttäjistä tai tämän Sivuston tai DuPontin muun järjestelmän, verkon tai palvelimen ominaisuuksista tai sisällöstä
 2. testata, etsiä tai tutkia tällaisiin tietoihin liittyviä haavoittuvuuksia
 3. jäljittää, pyrkiä jäljittämään, paljastaa tai selvittää sisältöpohjaisella etsinnällä tällaisia tietoja.

Käyttäjä ei saa käyttää tätä Sivustoa laittomaan tai näitä Ehtoja rikkovaan tarkoitukseen tai yllyttää toimintaan, joka on laitonta tai loukkaa DuPontin tai muiden oikeuksia.

DuPont ei seuraa rutiininomaisesti käyttäjän julkaisemia tietoja tai muuta toimintaa tässä Sivustossa, mutta pidättää itselleen oikeuden tällaiseen seurantaan. Jos DuPont kuitenkin saa tietää Sivuston tai sen Palvelujen epäasianmukaisesta käytöstä, DuPont reagoi siihen harkintansa mukaan sopivaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että DuPontilla on oikeus ilmoittaa lainvalvontaviranomaisille toimista, joita voidaan pitää laittomina, sekä DuPontin tällaisesta toiminnasta saamista ilmoituksista. DuPont tekee pyydettäessä täysimittaista yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa väitetyn Internetissä tapahtuvan laittoman toiminnan tutkinnassa.

Saatavuus

DuPontilla on useita verkkosivustoja, jotka tarjoavat tuotteita, palveluja, sisältöä ja muita toimintoja (jäljempänä yhteisesti “Palvelut”) tietyille alueille eri puolilla maailmaa. Yhdellä alueella tarjottavat Palvelut voivat erota muilla alueilla tarjottavista Palveluista saatavuuden, paikallisen tai alueellisen lainsäädännön, sääntelytilanteen, toimitusten tai muiden seikkojen vuoksi. DuPont ei anna takeita tai vakuutuksia siitä, että yhdellä alueella oleva käyttäjä saa Palvelut toisella alueella. DuPont voi peruuttaa käyttäjän tilauksen tai ohjata käyttäjän hänen alueellaan olevaan sivustoon, jos käyttäjä yrittää tilata toisella alueella olevan sivuston tarjoamia Palveluja.

DuPontin Internetissä julkaisemissa tiedoissa voi olla viittauksia tai ristiviittauksia DuPontin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei julkisteta tai jotka eivät ole saatavilla käyttäjän alueella. Tällaiset viittaukset eivät merkitse sitä, että DuPont aikoo julkistaa kyseiset tuotteet, ohjelmat tai palvelut käyttäjän alueella. Lisätietoja saatavilla olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa DuPontin paikalliselta yhteyshenkilöltä.

Käyttäjätilit ja tietoturva

Eräät tämän Sivuston kautta tarjottavat Palvelut voivat edellyttää rekisteröitymistä sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan luomista. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa, salasanansa ja muiden käyttäjätiliään koskevien tietojen salassapidosta sekä kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta, joka on seurausta näiden tietojen salassapidon laiminlyönnistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan DuPontille viipymättä käyttäjätilinsä tai salasanansa luvattomasta käytöstä tai muista käyttäjätilin tietoturvarikkomuksista. Käyttäjä voi olla vastuuvelvollinen DuPontille tai muille käyttäjätilinsä tai salasanansa luvattomasta käytöstä tai käyttäjätiliään koskevien tietojen salassapidon laiminlyönnistä.

Linkit

DuPontin verkkosivustoista kolmansien osapuolten verkkosivustoihin

Tässä Sivustossa voi olla linkkejä muihin Internetissä oleviin sivustoihin, jotka eivät ole DuPontin valvonnassa tai DuPontin ylläpitämiä. Linkit eivät merkitse sitä, että DuPont on hyväksynyt kyseiset sivustot. Käyttäjä hyväksyy, että DuPont tarjoaa nämä linkit ainoastaan käyttäjän avuksi ja että DuPont ei vastaa linkitetyissä sivustoissa olevasta sisällöstä tai linkeistä. Käyttäjä hyväksyy myös, että DuPontilla ei ole mitään vastuita tai velvollisuuksia, jotka liittyvät käyttäjän sekä kyseisen sivuston omistajan tai ylläpitäjän väliseen kirjeenvaihtoon, myynninedistämiseen tai kaupankäyntiin.

Kolmansien osapuolten verkkosivustoista DuPontin verkkosivustoihin

Käyttäjä voi tehdä DuPontin verkkosivustoihin johtavia linkkejä seuraavin ehdoin:

 • Käyttäjä ei luo DuPontin verkkosivuston sivun tai muun aineiston ympärille kehyksiä tai reunuksia tai käytä muita tekniikoita, jotka muuttavat DuPontin verkkosivuston sisällön ulkoasua tai visuaalista ilmettä jollain tavoin.
 • Käyttäjä ei laadi vertailuja DuPontin ja sen kilpailijoiden tuotteista tai palveluista.
 • ;Käyttäjä ei toisinna DuPontin verkkosivustossa olevaa aineistoa tai DuPontin logoja tai tavaramerkkejä.
 • Käyttäjä ei esitä harhaanjohtavia tietoja suhteestaan DuPontiin.
 • Käyttäjä ei anna ymmärtää, että DuPont hyväksyy tai kannattaa linkittävän tahon, linkittävän tahon verkkosivuston tai linkittävän tahon palvelu- tai tuotetarjonnan millään tavoin.
 • Käyttäjä ei luo virheellistä tai harhaanjohtavaa vaikutelmaa DuPontista tai muuten vahingoita DuPontin nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwill-arvoa.
 • Linkitetyssä sivustossa ei ole sisältöä, joka voidaan tulkita herjaavaksi, uhkaavaksi, ahdistavaksi, häpäiseväksi, loukkaavaksi tai suhteettoman väkivaltaiseksi tai joka rikkoo tai kannustaa rikkomaan sovellettavaa lainsäädäntöä.
 • Linkitetyssä sivustossa ei ole sisältöä, joka voidaan tulkita säädyttömäksi, pornograafiseksi tai seksuaaliseksi.

Linkittävän tahon on lisäksi hyväksyttävä, että DuPont voi milloin tahansa harkintansa mukaan kieltää linkittämisen DuPontin verkkosivustoihin. Jos näin tapahtuu, linkittävä taho suostuu poistamaan viipymättä kaikki linkit DuPontin verkkosivustoihin.

DuPontin verkkosivustoon linkittävä taho suostuu DuPontin ja sen toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, tytäryhtiöiden, edustajien, lisenssinantajien ja liikekumppaneiden puolustamiseen, hyvittämiseen ja vastuusta vapauttamiseen kaikkien kyseisestä linkistä johtuvien menetysten, kustannusten, vahinkojen, vastuiden ja kulujen osalta, mukaan lukien (rajoituksetta) asianajajien palkkiot ja puolustuskustannukset. DuPont ei vastaa mistään linkittämiseen tai linkin käyttöön liittyvistä epäsuorista vahingoista, liitännäisvahingoista, välillisistä vahingoista, varoittavista tai rankaisevista vahingonkorvauksista tai erityisvahingonkorvauksista. DuPont ei anna minkäänlaisia suoria tai epäsuoria implisiittisiä takeita tällaisista linkeistä.

 

Vastuunrajoitus

Käyttäjä käyttää tätä Sivustoa omalla vastuullaan. Sivustossa voi olla epätarkkuuksia tai virheitä, jotka saattavat vaikuttaa Sivuston sisältämän aineiston laatuun. Aineisto ei ole kokonaan eikä osittain DuPontin riippumattomasti vahvistamaa tai todentamaa. DuPont ei takaa aineiston tarkkuutta tai ajantasaisuutta. DuPont ei vastaa aineistossa olevista virheistä tai puutteista riippumatta siitä, onko se DuPontin vai kolmansien osapuolten tarjoamaa.

TÄMÄ SIVUSTO TARJOTAAN “SELLAISENAAN” JA “SIELLÄ MISSÄ SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKEITA. DUPONT TAI TÄHÄN SIVUSTOON AINEISTOA, PALVELUJA TAI SISÄLTÖÄ TUOTTAVA KOLMAS OSAPUOLI EI ANNA MITÄÄN SIVUSTOON LIITTYVIÄ VAKUUTUKSIA TAI TAKEITA, JOTKA KOSKEVAT ESIMERKIKSI SIVUSTON SISÄLTÄMÄN AINEISTON, TIETOJEN, TUOTTEEN TAI PALVELUN LAATUA, SOVELTUVUUTTA, TOTUUDENMUKAISUUTTA, TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. TÄMÄ MERKITSEE IRTISANOUTUMISTA KAIKISTA NIMENOMAISISTA, IMPLISIITTISISTÄ, LAKISÄÄTEISISTÄ TAI MUISTA EHDOISTA, VAKUUTUKSISTA JA TAKEISTA, MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT IMPLISIITTISET TAKEET. DUPONT EI OLE VASTUUVELVOLLINEN KÄYTTÄJÄLLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, ESIMERKIKSI SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISVAHINGOISTA, ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA TAI RANKAISEVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTOSTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ESIMERKIKSI KÄYTTÄJÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SIVUSTOA, VAIKKA DUPONTILLE ON AIEMMIN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

EU:n kansalaisia koskeva poikkeus: JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN UNIONISSA, DUPONTIN VASTUUTA HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA EI SULJETA POIS TAI RAJOITETA.

Epätarkkuudet tai virheet

Tässä Sivustossa olevat tuotteiden kuvaukset, kuvat tai muut esittelyt voivat sisältää epätarkkuuksia ja virheitä. DuPont ei anna mitään takeita tai vakuutuksia näiden tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

Tämän Sivuston sisältämien tuotteiden hinnat ja saatavuus voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa DuPontin harkinnan mukaan.

DuPontilla on oikeus evätä tai peruuttaa virheellisesti hinnoiteltujen tuotteiden tilaukset. DuPontilla on oikeus evätä tai peruuttaa tällaiset tilaukset riippumatta siitä, onko tilaus vahvistettu ja onko se veloitettu käyttäjän luottokortilta. Jos ostos on jo veloitettu käyttäjän luottokortilta ja tilaus peruutetaan, DuPont hyvittää kyseisen summan viipymättä käyttäjän luottokorttitilille.

Paikalliset lait ja vientivalvonta

DuPont valvoo ja ylläpitää tätä Sivustoa Yhdysvalloista. Sivuston sisältämään aineistoon ja Palveluihin sovelletaan kaikilta osin Yhdysvaltain lakeja ja määräyksiä, joilla säännellään teknologian ja tuotteiden toimitusta ulkomaille sekä niitä koskevia lupia, mukaan lukien Yhdysvaltain vientivalvontamääräyksiä, sekä Yhdysvaltain kauppaministeriön, kansainvälisen kauppahallinnon tai vientilupaviraston mahdollisia myöhempiä lakeja tai määräyksiä. Aineiston siirtäminen edelleen Yhdysvaltain lainsäädännön vastaisesti on kielletty. Aineistoa tai Sivuston käytön yhteydessä saatuja tietoja ei saa hankkia, lähettää, siirtää tai viedä uudelleen suoraan tai epäsuorasti tuonti- tai vientikiellon alaisiin maihin tai näiden maiden kansalaisille. Aineistoa tai tietoja ei saa käyttää myöskään ydinalan toimintaan, kemiallisiin tai biologisiin aseisiin tai ohjushankkeisiin, ellei Yhdysvaltain hallitus ole erikseen antanut lupaa kyseiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjän on noudatettava tiukasti kaikkia Yhdysvaltain vientilakeja, ja hän on yksin vastuussa vaadittavien vienti- tai uudelleenvientilupien hankkimisesta.

Jos tätä Sivustoa käytetään muualla kuin Yhdysvalloissa, käyttäjän on noudatettava myös sovellettavia paikallisia lakeja, mukaan lukien paikallisia vienti- ja tuontimääräyksiä.

Tavaramerkit

Soikea DuPont-logo, DuPont™, The miracles of science™ ja kaikki ®- tai ™-merkillä merkityt tuotteet ovat E. I. du Pont de Nemours and Companyn tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. DuPontin tavaramerkkejä ei saa käyttää muiden kuin DuPontin tuotteiden tai palvelujen yhteydessä.

Tilaamatta saadut ideat

Vaikka DuPont on aina kiinnostunut uusista ideoista ja ehdotuksista, lähetetty idea tai ehdotus on havaintojemme mukaan usein saatavilla jo muista lähteistä, mukaan lukien yhtiön oman henkilöstön julkaisuista tai työstä.  Tämä voi johtaa idean tai ehdotuksen alkuperää koskeviin sekaannuksiin.  DuPont on tämän vuoksi ennemmin kiinnostunut ainoastaan patentoiduista keksinnöistä.  Jos DuPontille tästä huolimatta lähetetään ideoita, kaikkiin DuPontin tai sen tytäryhtiöiden saamiin lähetyksiin, mukaan lukien ideat, jotka koskevat uusia tuotteita tai teknologioita, nykyisten tuotteiden tai teknologioiden, prosessien, materiaalien tai markkinointi- tai myynninedistämissuunnitelmien parantamista tai kehittämistä tai uusia tuotenimiä, sovelletaan riippumatta siitä, mitä lähettäjä ilmoittaa lähetyksen yhteydessä, seuraavia ehtoja, jollei DuPont tee lähetystä koskevaa erillistä kirjallista sopimusta:

 • DuPont ei ole velvollinen pitämään lähetystä salassa tai käsittelemään sitä luottamuksellisena.
 • DuPont ei ole velvollinen tutkimaan lähetystä tai vastaamaan lähettäjälle.
 • Lähetykseen liittyvä immateriaalioikeuksien suojaaminen perustuu yksinomaan patentti- tai tekijänoikeussuojaan.
 • DuPont päättää yksin, mitä lähetyksestä mahdollisesti maksetaan.
 • Lähettäjä takaa, että lähetys on luvallinen eikä se riko mitään velvollisuuksia, joita lähettäjällä on nykyistä tai entistä työnantajaansa tai muita osapuolia kohtaan.

Tuotteita ja Sivustoa koskevat kommentit

DuPont vastaanottaa mielellään käyttäjien kommentteja tästä Sivustosta ja DuPontin nykyisistä tuotteista, jos ne ovat edellä olevan kohdan mukaisia. Kommentteja voi kirjoittaa tänne tai muihin niille varattuihin paikkoihin tässä Sivustossa. Kommentteja ei käsitellä luottamuksellisina, ja DuPont voi käyttää niitä rajoituksetta.

Sovellettava lainsäädäntö

Lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön pakollista soveltamista, kaikkeen näihin Ehtoihin liittyvään toimintaan sovelletaan Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lainsäädäntöä, ottamatta huomioon minkä tahansa lainkäyttöalueen säännösten valintaa tai ristiriitaisuutta. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki näistä Ehdoista ja/tai käyttäjän Sivuston käytöstä johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Delawaren osavaltion tuomioistuimissa.

Luvaton toiminta

Tähän Sivustoon lähetetty aineisto tai Sivustossa olevan aineiston luvaton käyttö voi rikkoa tekijänoikeuslakeja, tavaramerkkilakeja, yksityisyys- ja julkisuuslakeja, tiettyjä viestintäsäännöksiä ja -määräyksiä tai muita sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa omasta toiminnastaan tai käyttäjän käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa käyttävän henkilön toiminnasta. Käyttäjällä on siten velvollisuus DuPontin ja sen toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, tytäryhtiöiden, edustajien, lisenssinantajien ja liikekumppaneiden puolustamiseen, hyvittämiseen ja vastuusta vapauttamiseen kaikkien sellaisten menetysten, kustannusten, vahinkojen, vastuiden ja kulujen, mukaan lukien (rajoituksetta) asianajajien palkkiot ja puolustuskustannukset, osalta, jotka ovat syntyneet kolmannen osapuolen seuraavia seikkoja koskevan väitteen tai vaatimuksen yhteydessä, tällaisen väitteen tai vaatimuksen vuoksi tai tällaisen väitteen tai vaatimuksen välttämiseksi: käyttäjän tai hänen käyttäjätunnustaan ja/tai salasanaansa käyttävän henkilön Sivuston käyttö (mukaan lukien, rajoituksetta, käyttäjän toiminta julkaisualueilla tai käyttäjän lähettämä aineisto) rikkoo mitä tahansa sovellettavaa lakia tai määräystä tai loukkaa minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia.

Copyright © 2013, 2014 DuPont tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Soikea DuPont-logo, DuPont™, The miracles of science™ ja kaikki ®- tai ™-merkillä merkityt tuotteet ovat E. I. du Pont de Nemours and Companyn tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.