TIETOSUOJALAUSUMA

rev. August 23, 2016

E. I. du Pont de Nemours and Company ja sen tytäryhtiöt (“DuPont”) huolehtivat tietosuojaan liittyvistä asioista ja haluavat sinun tutustuvan tapoihin, joilla yhtiöt keräävät, käyttävät ja jakavat tietoja. Yhdessä DuPontin maailmanlaajuisen tietoturvakäytännön (Global Information Privacy Policy, GIPP) kanssa tämä tietosuojalausuma selostaa DuPontin käytännöt, jotka koskevat yhtiön verkkosivuston tai matkalaitesovellusten kautta (myöhemmin “Sivusto” ja “Matkalaitesovellus”) ja myös muuten verkon ulkopuolella keräämiä tietoja, jotka DuPont omistaa ja joita se hallitsee ja joista sinulla on pääsy tähän tietosuojalausumaan, joka lakiperusteisesti vaaditaan. Antamalla DuPontilla henkilötietoja hyväksyt tämän tietosuojalausuman ehdot.

Jos haet töitä Sivuston kautta, Career Center -urakeskuksen kautta antamiesi tietojen käyttöä DuPontilla ei koske tämä tietosuojalausuma, vaan niitä koskee erillinen tietosuojailmoitus. Voit lukea Sivuston kautta DuPontilta töitä hakeville tarkoitetun DuPontin työnhakijoiden tietosuojailmoituksen napsauttamalla tätä.

HENKILÖTIEDOT

DuPontin keräämät henkilötiedot

Henkilötietoja” ovat tiedot, joista sinut tunnistetaan yksilönä, kuten:

 • Nimi
 • Postiosoite (mukaan lukien laskutus ja toimitusosoitteet)
 • Puhelin- tai faksinumero
 • S-postiosoite
 • Luotto- ja maksukortin numero
 • Yritystunnus
 • Kansalliset henkilötunnukset kuten sosiaaliturvatunnus
 • Rahoitustiedot hakiessasi luottoa
 • Ostohistoria.

DuPont kerää henkilötietoja osallistuessasi erilaisiin yhtiön järjestämiin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi:

 • Tilatessasi tuotteen tai palvelun tai esittäessäsi pyynnön.
 • Rekisteröidessäsi DuPont-tuotteen oston.
 • Lähettäessäsi takuukortin.
 • Rekisteröityessäsi tilauksiin, teknologiafoorumille tai muihin viestintämuotoihin Sivuston tai Matkalaitesovelluksen kautta.
 • Osallistuessasi kilpailuun, promootioon, arvontoihin, tutkimuksiin tai muihin promootioihin.
 • Osallistuessasi blogiin tai foorumiin.
 • Tehdessään markkinatutkimusta, kohdatessamme sinut messuilla tai muissa tapahtumissa.

Yhtiö voi yhdistellä sinusta keräämiään henkilötietoja henkilötietoihin, joita annat DuPontille muiden lähteiden kautta, kuten tuoterekisteröinnit, tiedustelut tai markkinointitapahtumat. Yhtiö käyttää yhdisteltyjä henkilötietoja tämän tietosuojalausuman mukaisesti niin kauan kuin ne ovat yhdisteltyinä.

Näin käytämme henkilötietoja

Voimme käyttää henkilötietoja seuraavin tavoin:

 • Vastata tiedusteluihisi ja täyttää pyyntöjäsi, kuten lähettää s-postihälytyksiä sinulle.
 • Lähettää tärkeitä tietoja koskien Sivustoa tai Matkalaitesovellusta, muutoksia DuPontin ehdoissa ja käytännöissä ja/tai muita hallinnollisia tietoja.
 • Täydentää ostoksiasi: esimerkiksi maksujesi käsittely, tilauksesi toimitus sinulle, viestintä ostoksestasi ja siihen liittyvä asiakaspalveluviestintä.
 • Lähettää sinulle markkinointiviestejä mukaan lukien tietoja messuista, joiden uskomme kiinnostavan sinua.
 • Henkilökohtaistaa Sivuston käyttökokemustasi esittelemällä sinulle tarkoitettuja tuotteita ja tarjouksia.
 • Antaa sinulle mahdollisuuden osallistua arvontoihin, kilpailuihin ja vastaaviin promootioihin ja hallinnoida näitä toimintoja. Joillakin näistä toiminnoista on lisäsääntöjä, jotka voivat sisältää lisätietoja tavoista käyttää ja julkaista henkilötietojasi, joten ehdotamme, että luet nämä säännöt huolellisesti.
 • Sallia sinun lähettää viestejä ystävillesi Sivuston tai Matkalaitesovelluksen kautta. Tätä toimintoa käyttämällä kerrot DuPontille, että sinulla on oikeus käyttää ja tarjota DuPontille ystäviesi nimiä ja s-postiosoitteita.
 • Sallia sinun viestiä ja vuorovaikuttaa muiden kanssa Sivuston tai Matkalaitesovelluksen välityksellä (esimerkiksi blogin, viestitaulun, viestitoiminnon, keskustelutoiminnon, profiilin tai muun sosiaalisen median kautta).
 • Sallia sinun rekisteröityä ja osallistua DuPontin teknologiafoorumeihin ja muihin tapahtumiin.
 • Mahdollistaa DuPontin liiketoimintaa, kuten tietojen analysointi, tilintarkastukset, uusien tuotteiden tutkimus- ja kehitystyö, DuPontin Sivuston laajennukset, DuPontin palvelujen kehittäminen, markkinointitapahtumien järjestäminen, käyttäjäsuuntausten tunnistus ja DuPontin promootiokampanjoiden tehokkuuden määritykset.
 • Siten kuin yhtiö pitää tarpeellisena tai sopivana: (a) sovellettavien lakien puitteissa mukaan lukien kotipaikkasi ulkopuolisten maiden lait; (b) juridisten prosessien noudattaminen; (c) vastaaminen julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin mukaan lukien julkiset ja valtion viranomaiset kotimaasi ulkopuolella; (d) DuPontin ehtojen toteuttaminen; (e) DuPontin operaation turvaaminen; (f) DuPontin oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden tai omaisuuden, sinun tai muiden suojaaminen; ja (g) jotta DuPont voi etsiä tarvittavia korjauskeinoja tai rajoittaa vahinkoja, joita yhtiö voi kärsiä.

Näin henkilötietoja jaetaan

Sinun henkilötietojasi voidaan jakaa:

 • DuPont-yhtiöryhmän sisällä tässä tietosuojalausumassa selostettuihin tarkoituksiin. E.I. du Pont de Nemours and Company ja paikalliset tytäryhtiöt, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa, ovat yhteisvastuussa yhteisesti käytettyjen henkilötietojen hallinnasta.
 • DuPontin palveluntarjoajille, jotta nämä voivat tarjota palvelujaan, eli kolmansille osapuolille, joiden tarjoamat palvelut ovat esimerkiksi verkkosivustojen hotellipalveluja, tietojen analysointia, maksujen käsittelyä, tilausten käsittelyä, tuotejakelua, perusrakenteiden tarjontaa, ATK-palveluja, asiakaspalveluja, s-postin välityspalveluja, luottokorttien käsittelyä, tilintarkastuspalveluja tai muita vastaavia palveluja.
 • Kolmansille osapuolille, kuten edustajille ja jakelijoille, jotta heillä on mahdollisuus myydä ja jaella DuPontin tuotteita ja palveluja, jotka voivat sisältää markkinointiviestintää.
 • Kolmansien osapuolten arvontojen, kilpailujen ja vastaavien promootioiden sponsoreille.
 • Sinun tunnistamiseksi kaikille, joille lähetät viestejä Sivuston kautta.
 • Kolmansille osapuolille kaikkien DuPontin liiketoimien, varojen tai varastojen (mukaan lukien kaikki konkurssit tai vastaavat toimenpiteet) tai niiden osien kaikissa uudelleenjärjestelyissä, sulautumisissa, myynneissä, yhteisyrityksissä, jakamisissa, siirroissa tai muissa yritysjärjestelyissä.
 • Siten kuin yhtiö pitää tarpeellisena tai sopivana: (a) sovellettavien lakien puitteissa mukaan lukien kotipaikkasi ulkopuolisten maiden lait; (b) juridisten prosessien noudattaminen; (c) vastaaminen julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin mukaan lukien julkiset ja valtion viranomaiset kotimaasi ulkopuolella; (d) DuPontin ehtojen toteuttaminen; (e) DuPontin operaation turvaaminen; (f) DuPontin oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden tai omaisuuden, sinun tai muiden suojaaminen; ja (g) jotta DuPont voi etsiä tarvittavia korjauskeinoja tai rajoittaa vahinkoja, joita yhtiö voi kärsiä.
 • Sinä itse osallistuessasi DuPontin Sivustolla tai Matkalaitesovelluksessa toimintoon, joka sallii sinun vuorovaikuttaja DuPontin ja muiden (esimerkiksi blogin, viestitaulun, viestitoiminnon, keskustelutoiminnon, profiilin tai muun sosiaalisen median kautta). Käyttäessäsi näitä toimintoja sinun tulee olla tietoinen siitä, että kaikki lähettämäsi tiedot mukaan lukien nimesi, sijaintisi ja s-postiosoitteesi voivat olla julkisesti muiden saatavissa. Emme ole vastuussa mistään tiedoista, joita päätät lähettää näiden toimintojen kautta, ja kehotamme vakavasti sinua olemaan jakamatta mitään arkaluontoisia henkilötietoja (kuten sairausvakuutus- tai luottokorttitietoja) näiden toimintojen kautta. Jos käytät näitä toimintoja, sinun henkilötietojasi voi jäädä Sivustoon tai Matkalaitesovellukseen vielä sen jälkeenkin, kun lopetat Sivuston tai Matkalaitesovelluksen käytön.

MUUT KUIN HENKILÖTIEDOT

MUUT keräämämme tiedot kuin henkilötiedot

Muut kuin henkilötiedot” ovat sellaisia tietoja, jotka eivät paljasta sinun henkilöllisyyttäsi, kuten:

 • Selaintiedot
 • Tiedot, jotka on kerätty evästeillä, pikselitageillä ja muilla tekniikoilla
 • Väestötieteelliset tiedot ja muut antamasi tiedot
 • Yhdistellyt kokonaistiedot.

Näin keräämme muita kuin henkilötietoja

DuPont ja DuPontin kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat kerätä muita kuin henkilötietoja monin tavoin mukaan lukien:

 • Selaimesi kautta: Useimmat selaimet keräävät tiettyjä tietoja, kuten Media Access Control (MAC) -osoitteesi, tietokoneen tyypin (Windows tai MacIntosh), näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmäversiot ja selaimen tyyppi ja versio.
 • Käyttämällä evästeitä: Evästeiden avulla palvelin voi siirtää tietoja tietokoneelle arkistointia ja muita tarkoituksia varten. Me käytämme evästeitä ja muita teknologioita muun muassa palvellaksemme sinua paremmin yksilöidyin tiedoin, mahdollistaaksemme jatkuvan pääsysi Sivustoon ja sen käytön sekä tarjotaksemme sinulle henkilökohtaista markkinointia. Jos et halua tietoja kerättävän evästeiden käytöllä, useimmissa selaimissa on helppo menetelmä evästeiden käytön kieltämiseksi. Eräät Sivuston toiminnot eivät toimi kunnolla, jos kiellät evästeiden käytön. Evästeistä on lisätietoa osoitteessahttp://www.allaboutcookies.org/.
 • Käyttämällä pikselitagejä, verkkojäljitteitä, läpinäkyviä GIF-kuvia tai muita vastaavia tekniikoita: Näitä voidaan käyttää Sivuston joidenkin sivujen ja HTML-muotoisten s-postiviestien yhteydessä muun muassa Sivuston käyttäjien ja s-postin vastaanottajien toimien jäljitykseen, mittaamaan DuPontin markkinointikampanjoiden menestystä sekä koostamaan tilastoja Sivuston käytöstä ja vastenopeuksista. 
 • Sinulta: Sijaintitietojasi sekä muuta tietoa, kuten suosikkiviestintätapasi, kootaan tarjotessasi nämä tiedot vapaaehtoisesti. Ellei näitä tietoja yhdistetä henkilötietoihin, niistä ei tunnista sinua tai ketään muutakaan Sivuston tai Matkalaitesovelluksen käyttäjää henkilökohtaisesti. 
 • Koostamalla tietoja yhteen: Yhteen koostetuista henkilötiedoista ei tunnista henkilökohtaisesti sinua tai ketään muutakaan Sivuston tai Matkalaitesovelluksen käyttäjää (voimme esimerkiksi henkilötietoja käyttäen selvittää DuPontin käyttäjistä sellaisten prosenttiosuuksia, joiden puhelinnumeroissa on tietty suuntanumero).

Näin käytämme ja jaamme muita kuin henkilötietoja

Koska sinua ei voida tunnistaa henkilönä muista kuin henkilötiedoista, voimme käyttää ja jakaa muita kuin henkilötietoja mihin tarkoitukseen tahansa. Joissakin tapauksissa voimme yhdistää muita kuin henkilötietoja henkilötietoihin (kuten liittää nimesi maantieteelliseen sijaintiisi).

Jos yhdistämme jotakin muuta kuin henkilötietoa henkilötietoihin esim. liittämällä rekisteröityessäsi antamaasi tietoja muuhun kuin henkilötietoon tarjotaksemme sinulle kohdennettua henkilöityä markkinointia, DuPont käsittelee yhdistettyä koostettua tietoa henkilötietona.

IP-OSOITTEET

Oma “IP-osoitteesi” on numero, jonka Internetin palveluntarjoaja (ISP) automaattisesti määrää käyttämällesi tietokoneelle.

Näin keräämme IP-osoitteita

IP-osoite tunnistetaan ja kirjataan automaattisesti DuPontin palvelimen lokitiedostoihin aina käyttäjän vieraillessa Sivustossa, ja samalla kirjataan vierailun kellonaika ja vieraillut sivut. IP-osoitteiden keräys on vakiokäytäntö Internetissä, ja monet verkkosivustot tekevät sen automaattisesti.

Kuinka DuPont käyttää ja jakaa IP-osoitteita?

DuPont käyttää IP-osoitteita muun muassa Sivuston käyttäjämäärien laskentaan, palvelinongelmien diagnosointiin, Sivuston hallinnointiin ja oman maasi mukaiseksi mukautetun sisällön tuottamiseen. Yhtiö voi käyttää ja jakaa IP-osoitteita myös kaikkiin tarkoituksiin, joissa se käyttää ja jakaa henkilötietoja. Ottakaa huomioon, että käsittelemme IP-osoitteita, palvelimien lokitiedostoja ja niihin liittyviä tietoja muina kuin henkilötietoina paitsi milloin sovellettava laki edellyttää yhtiön toimivan toisin.

MIELENKIINTOON PERUSTUVA MAINONTA

DuPont ja DuPontin kolmannen osapuolen palveluntarjoajat käyttävät evästeitä, pikselitagejä, verkkojäljitteitä, läpinäkyviä GIF-kuvia tai vastaavia tekniikoita Sivuston käyttäjien ja aika ajoin muiden kuin tytäryhtiöiden verkkosivustojen s-postien vastaanottajien toimien jäljitykseen järjestääkseen sinun Sivuston käyntikokemuksestasi henkilökohtaisen tuottamalla mainontaa, joka on sinulle itsellesi olennaisempaa. Käytämme esimerkiksi kolmannen osapuolen palveluntarjoajia esittelemään tuotteita ja tarjouksia, jotka ovat mukautettuja sinun aikaa myöten verkkotoiminnassasi esittämien ensisijaisuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT

Tämä tietosuojalausuma ei koske tietosuojaa, tietoja tai muita käytäntöjä millään muilla kolmansilla osapuolilla mukaan lukien kaikki sellaisilla sivustoilla toimivat kolmannet osapuolet, joille on linkit Sivustosta tai Matkalaitesovelluksesta. Linkin sisältyminen Sivustoon tai Matkalaitesovellukseen ei merkitse sitä, että DuPont on hyväksynyt linkkisivuston.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MAINOSTAJAT

DuPont voi käyttää kolmannen osapuolen mainosyhtiöitä esittämään mainoksia vieraillessasi DuPontin Sivustossa. Ottakaa huomioon, että nämä yhtiöt voivat käyttää tietoja vierailustasi tällä Sivustolla tarjotakseen mainontaa tavaroista tai palveluista, joista saatat olla kiinnostunut. Esittäessään mainoksia tällä Sivustolla nämä yhtiöt saattavat sijoittaa tietyn evästeen selaimeesi tai tunnistaa sellaisen. Halutessasi lisätietoja tästä menettelystä ja mahdollisuuksistasi estää näitä yhtiöitä käyttämästä näitä tietoja, vieraile osoitteessa http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

TIETOTURVA

DuPont käyttää kohtuullisia organisaation, tekniikan ja hallinnon toimia suojaamaan DuPontin hallinnassa olevia henkilötietoja. Valitettavasti mitään tiedonsiirtoa Internetissä tai tietojen varastojärjestelmissä ei voi taata 100 % suojatuksi: Jos sinulla on syytä uskoa, ettei vuorovaikutuksesi DuPontin kanssa ole enää suojattu (jos sinusta esimerkiksi tuntuu siltä, että jokin tili, joka sinulla voisi olla DuPontilla, on vaarantunut), ilmoita ongelmasta välittömästi DuPontille ottamalla yhteyden DuPontiin seuraavassa esitetyn luvun "Yhteydenotto DuPontiin" ohjeiden mukaan.

VALINNAT JA PÄÄSY

Mahdollisuutesi valita, kuinka DuPont käyttää ja jakaa henkilötietojasi

DuPont antaa sinulle monia mahdollisuuksia valita, kuinka DuPont käyttää ja jakaa henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. Ottamalla yhteyden DuPontin tiedustelujen käsittelykeskukseen (DuPont Inquiry Management Center) voit valita lopettavasi tulevien sähköisen markkinoinnin viestien vastaanoton DuPontilta, ja pyytää, että yhtiö ei jaa henkilötietojasi tytäryhtiöiden ulkopuolisille kolmansille osapuolille niiden markkinointitarkoituksiin.

Pyrimme vastaamaan pyyntöösi(-ihisi) niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista. Ota huomioon, että peruuttaessasi vastaanoton edellä selostetulla tavalla yhtiö ei voi poistaa henkilötietojasi tietokannoista sellaisilla tytäryhtiöiden ulkopuolisilla kolmansilla osapuolilla, joille DuPont on jo jakanut henkilötietosi (eli joille yhtiö on jo antanut henkilötietosi ennen sitä päivää, jolloin toteutamme sinun poistopyyntösi). Ota myös huomioon, että jos peruutat markkinointiviestien vastaanoton DuPontilta, yhtiö voi silti lähettää sinulle tärkeitä hallinnollisia viestejä, etkä voi kieltäytyä vastaanottamasta hallinnollisia viestejä.

Näin pääset muuttamaan tai supistamaan henkilötietojasi

Jos haluat tarkistaa, korjata, päivittää, supistaa tai poistaa aikaisemmin DuPontille antamiasi henkilötietoja, tai muuten rajoittaa DuPontin niiden käyttöä, ota yhteys DuPontin tiedustelujen käsittelykeskukseen (DuPont Inquiry Management Center).

Selvitä pyynnössäsi, mitä tietoja haluaisit muuttaa, haluatko supistaa henkilötietojasi DuPontin tietokannassa, tai kerro DuPontille, miten muuten haluat rajoittaa DuPontia käyttämästä henkilötietojasi. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista.

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojalausumassa selostettujen tarkoitusten täyttämiseen ellei laki edellytä tai salli pitempää säilytysaikaa.

KUN LAPSET KÄYTTÄVÄT SIVUSTOA

DuPont on sitoutunut hoitamaan lasten tietosuojatarpeita, ja yhtiö kannustaa vanhempia ja holhoojia olemaan aktiivisia lasten verkossa toiminnan suhteen. DuPont ei kohdista Sivustoa tai Matkalaitesovellusta alle 14-vuotiaille lapsille tai tietoisesti kerää tietoja lapsista tai lapsilta tuotteiden tai palvelujen myyntiä varten. DuPont ei osallistu valikoituihin koulutuksellisiin ohjelmiin, kuten tiede- ja ympäristötietoisuuteen liittyvät projektit koulujen ja yhteisöjen tukemiseksi.

SIIRROT YLI RAJOJEN

Henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, missä DuPontilla on toimitiloja tai missä sillä on palveluntarjoaja. Käyttämällä DuPontin sivustoa tai Matkalaitesovellusta annat luvan siirtää tietoa Yhdysvallat mukaan lukien oman asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, joissa voi olla omasta maastasi poikkeavat tietosuojamääräykset.

ARKALUONTOISET TIEDOT

DuPont pyytää, ettet lähettäisi etkä jakaisi Sivustossa tai Matkalaitesovelluksessa tai muuten DuPontille mitään arkaluontoisia henkilötietoja (kuten tietoja, jotka viittaavat rodulliseen tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai muihin uskomuksiin, terveyteen, rikollisiin taustoihin tai ammattiyhdistysten jäsenyyteen).

TÄMÄN TIETOSUOJALAUSUMAN PÄIVITYKSET

Tätä tietosuojalausumaa voidaan muuttaa. Tämän tietosuojalausuman viimeisimmän tarkistuksen päivämäärä näkyy tämän sivun yläreunan kohdasta "Viime päivitys". Kaikki tämän tietosuojalausuman muutokset astuvat voimaan, kun tarkistettu ja muutettu tietosuojalausuma laitetaan julki Sivustoon tai Matkalaitesovellukseen. Käyttäessäsi Sivustoa tai Matkalaitesovellusta näiden muutosten jälkeen hyväksyt tarkistetun ja muutetun tietosuojalausuman.

YHTEYDENOTOT DUPONTIIN

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausumasta, ole hyvä ja ota yhteys DuPontin tiedustelujen käsittelykeskukseen (DuPont Inquiry Management Center), tai kirjoita seuraavaan osoitteeseen:

DuPont Product Information Service – EMEA

DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamon-Nubledo
33469 – Tamon – Carreno
Asturias, Spain
EU-INFO@dupont.com
Tel. +800 3876 6838
Fax:+34 9 1272 5237