Tietosuojalausuma

versio 1.6.2019

DuPont de Nemours, Inc. sekä sen tytäryhtiöt (”DuPont”) suhtautuvat yksityisyyden suojaan vakavasti. Haluamme asiakkaidemme olevan tietoisia siitä, miten keräämme, käytämme ja jaamme heidän tietojaan. Tässä tietosuojalausumassa sekä DuPontin maailmanlaajuisessa tietosuojakäytännössä on yhteisesti kuvattu DuPontin käyttämät menetelmät, joita käytetään DuPontin omistamilla ja hallitsemilla verkkosivustoilla tai mobiilisovelluksissa kerättäviin tietoihin tämän tietosuojalausuman sisältävillä verkkosivustoilla tai sovelluksissa sekä muissa kuin sähköisissä palveluissa, jotka lain mukaan edellyttävät tietojen keräämisestä ilmoittamista. Luovuttaessasi henkilökohtaisia tietoja DuPontille hyväksyt tässä tietosuojalausumassa esitetyt ehdot.

Jos haet työpaikkaa tämän sivuston välityksellä, DuPont käyttää Career Centerille antamiasi henkilökohtaisia tietojasi DuPontin työnhakijoita koskevan tietosuojailmoituksen mukaisesti.

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT

Henkilökohtaiset tiedot, joita DuPont kerää

”Henkilökohtaiset tiedot” ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa, tai yksilöiviä tietoja, jotka liittyvät henkilötietoihisi.

Henkilökohtaisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Nimi
 • Postiosoite (laskutus- ja toimitusosoitteet)
 • Puhelin- tai faksinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Luotto- ja pankkikortin numero
 • Myyjän tai asiakkaan verotunnus tai -numero
 • Viranomaisen myöntämä yksilöivä tunniste, esimerkiksi henkilötunnus
 • Yrityksen antaman henkilökortin numero tai tunnus
 • Syntymäaika
 • Taloudellista tilannettasi koskevat tiedot, jos haet luottoa
 • Pankkiyhteystiedot, esimerkiksi tilinumero ja asiointikonttorin tiedot
 • Salasanat ja turvakysymykset sekä niiden vastaukset
 • Tiedot aiemmista ostoista.

DuPont kerää henkilökohtaisia tietoja, kun käytät tarjoamiamme palveluita tai kun osallistut eri tavoin tarjoamiimme tilaisuuksiin pitää yhteyttä tai keskustella tuotteista ja palveluista. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Kun tilaat tuotteen tai palvelun, haet luottoa tai jätät yhteydenottopyynnön
 • Kun rekisteröit ostamasi tuotteen
 • Kun lähetät meille takuukortin
 • Kun rekisteröidyt uutiskirjeen tilausta varten tai tuotteiden teknologiaa käsitteleville keskustelupalstoille tai muuta yhteydenpitokanavaa käyttämällä joko sivuston tai sovelluksen välityksellä
 • Kun osallistut kilpailuun, kampanjaan, arvontaan, kyselytutkimukseen tai muuhun markkinointitapahtumaan
 • Kun osallistut keskusteluun blogissa tai keskustelupalstalla
 • Kun teemme markkinatutkimusta tai tapaamme sinut messuilla tai muussa tapahtumassa

Meidän on kerättävä henkilökohtaisia tietoja, jotta voimme toimittaa sinulle pyytämäsi palvelut ja tuotteet. Jos et suostu antamaan pyydettyjä tietoja, emme ehkä voi toimittaa palveluita sinulle. Jos annat meille tai palveluiden toimittajillemme muihin henkilöihin liittyviä henkilökohtaisia tietoja, sinulla on oltava lupa tähän. Samalla suostut siihen, että antamiasi muiden henkilöiden tietoja voidaan käyttää tämän tietosuojalausuman ehtojen mukaisesti.

Saatamme yhdistää keräämämme henkilökohtaiset tietosi sellaisten tietojen kanssa, jotka olet antanut DuPontille muusta syystä, esimerkiksi tuotteen rekisteröinnin, yhteydenoton tai markkinointitapahtuman yhteydessä. Käytämme yhdistettyjä henkilökohtaisia tietoja tämän tietosuojalausuman mukaisesti niin kauan kuin tietoja käsitellään yhdistettyinä.

Miten henkilökohtaisia tietoja käytetään

Yhdessä palveluiden tuottajiemme kanssa käytämme henkilökohtaisia tietojasi liiketoimintatarkoituksiimme, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Tilaamiesi tuotteiden toimittaminen sekä pyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen.

o    Maksujen käsitteleminen, tilauksen toimittaminen, ostokseen liittyvä yhteydenpito sekä asiakaspalvelu.

o    Tärkeiden tietojen lähettäminen sinulle sivuston tai sovelluksen välityksellä sekä muutokset DuPontin palveluiden käyttöehtoihin tai käytäntöihin, sekä muiden hallinnollisten tietojen välittäminen.

o    Yhteydenpito ja vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa sivuston tai sovelluksen välityksellä (esimerkiksi blogin, keskustelupalstan, viestitoiminnon, chat-keskustelun, käyttäjäprofiilin tai muun sosiaalisen median välityksellä). Kun käytät tällaisia toimintoja, annat samalla DuPontille luvan käyttää tietoja ja välittää ne DuPontille. Tietoja voivat olla esimerkiksi sosiaalisen verkostosi nimet, sähköpostiosoitteet ja sosiaalisen median käyttäjätilitiedot.

Ryhdymme tällaisiin toimiin sinun ja meidän välisen sopimuksen mukaisten tai lain asettamien velvoitteidemme täyttämiseksi.

 • Sähköpostitiedotteiden sekä tekstiviestien lähettäminen ja muu kirjallinen tai sähköinen viestintä.

Ryhdymme tällaisiin toimiin sinun ja meidän välisen sopimuksen mukaisten tai lain asettamien velvoitteidemme täyttämiseksi.

 • Käyttökokemuksen mukauttaminen tarjoamalla tuotteita ja tarjouksia, jotka on räätälöity sinua varten.

o    Toiveittesi ymmärtäminen sekä yrityksemme ja sinun välisen kanssakäymisen mukauttaminen.

o    Sellaisten markkinointiviestien lähettäminen, joista uskomme sinun olevan kiinnostunut. Tämä voi koskea esimerkiksi messutapahtumia.

Ryhdymme tällaisiin toimiin joko sinun antamallasi luvalla sekä silloin, kun uskomme, että kiinnostuksesi tuotteisiin tai palveluihin on todellista.

 • Kilpailuihin osallistumiseen sekä teknologiaa käsittelevien keskustelupalstojen ja muiden vuorovaikutteisten toimien toteuttamiseen.

o    Arvontoihin, kilpailuihin ja vastaaviin kampanjoihin osallistumiseen ja tällaisten toimien järjestämiseen. Joihinkin tällaisiin toimiin liittyy omia sääntöjä, jotka voivat säädellä sitä, miten henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää ja jakaa. On suositeltavaa, että tutustut tällaisiin sääntöihin huolellisesti.

o    Rekisteröitymisen mahdollistamiseen, teknologiaa käsittelevien keskustelupalstojen käyttämiseen sekä muiden DuPontin järjestämiin toimintoihin osallistumiseen.

Käytämme henkilökohtaisia tietojasi edellä mainituilla tavoilla sinun ja meidän välisen sopimuksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai antamallasi luvalla.

 • DuPontin liiketoiminnan tavoitteiden toteuttaminen.

o    Tietojen analysointiin, auditointiin, tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin, DuPontin verkkosivuston toiminnan parantamiseen, DuPontin palveluiden parantamiseen, markkinointitapahtumien kehittämiseen sekä käyttöä koskevien trendien tunnistamiseen.

Ryhdymme tällaisiin toimiin sinun ja meidän välisen sopimuksen mukaisten tai lain asettamien velvoitteidemme täyttämiseksi, markkinointitoimien tehokkuuden selvittämiseksi ja/tai muusta perustellusta syystä.

Saatamme käyttää henkilökohtaisia tietoja myös esimerkiksi seuraavissa tapauksissa, mikäli uskomme sen olevan välttämätöntä tai tarpeellista: (a) Sovellettavan lain noudattaminen, mukaan lukien muiden maiden kuin asuinmaasi lakien (b) oikeusprosessiin osallistuminen (c) julkisten tahojen ja viranomaisten tietopyyntöihin vastaaminen, myös muiden kuin asuinmaasi  viranomaisten (d) DuPontin käyttöehtojen valvominen (e) DuPontin liiketoimien suojeleminen (f) DuPontin oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojeleminen sekä sinun tai muiden ihmisten oikeuksien turvaaminen (g) sen varmistaminen, että DuPont voi hakea korvausta tai rajoittaa yhtiölle aiheutuneita vahinkoja.

Miten henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan jakaa seuraavasti:

 • Sisäisesti DuPont-konsernissa  tässä tietosuojalausumassa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi.

DuPont de Nemours, Inc. ja paikallinen tytäryhtiö, johon olet yhteydessä, ovat kukin vastuussa yhteisesti käytettävien henkilökohtaisten tietojesi hallinnoinnista.

 • DuPontin käyttämille kolmannen osapuolen palveluntuottajille.

Kolmannet osapuolet tuottavat esimerkiksi verkkosivustojen ylläpitopalveluita, tietojen analysointipalveluita, maksujen käsittelyä, tilausten lähetyspalveluita, tuotteiden jakelua, infrastruktuurin vuokrausta, IT-palveluita, asiakaspalvelutoimintoja, sähköpostin lähetyspalveluita, luottokorttitietojen käsittelyä, auditointipalveluita ja muita vastaavia palveluita, joiden toteuttaminen ja toimittaminen edellyttää henkilökohtaisten tietojen käyttöä.

 • Kolmansille osapuolille, esimerkiksi jälleenmyyjille ja jakelijoille DuPontin tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja jakelua varten. Tähän saattaa liittyä markkinointiviestintää koskevien tietojen luovuttaminen  itse päättämiesi valintojen mukaisesti.
 • Kolmansille osapuolille, jotka järjestävät arvontoja, kilpailuja ja muita vastaavia kampanjoita.
 • Kolmannelle osapuolelle, joka voi tarjota luottoa DuPontin tarjoamien tuotteiden tai palveluiden hankkimiseksi.
 • Henkilöllisyytesi ilmoittamiseksi viestien vastaanottajalle, kun otat yhteyttä johonkuhun sivuston välityksellä.
 • Kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn, fuusion, yrityksen myynnin, yhteenliittymän, toimeksiannon, liiketoiminnan siirron tai muun DuPontin liiketoiminnan, omaisuuden tai osakepääoman osa- tai kokonaisvaihdon yhteydessä, mukaan lukien mahdollinen konkurssimenettely tai vastaava oikeudellinen menettely.
 • Kolmansille osapuolille lisensoinnin, yhteisen kehitystyön tai vastaavan kumppanuuden puitteissa.
 • Omasta halustasi, kun käytät DuPontin sivuston tai sovelluksen toimintoja, jotka antavat mahdollisuuden yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen DuPontin ja muiden käyttäjien kanssa (esimerkiksi blogin, keskustelupalstan, viestitoiminnon, chat-keskustelun, käyttäjäprofiilin tai muun sosiaalisen median välityksellä).  

Käyttäessäsi näitä toimintoja sinun on hyvä olla tietoinen siitä, että lähettämäsi tiedot, mukaan lukien nimesi, sijaintisi ja sähköpostiosoitteesi, voivat tulla julkisiksi ja muiden käyttäjien nähtäviksi. Emme ole vastuussa mistään tiedoista, joita päätät itse lähettää tällaisten toimintojen välityksellä. On erittäin suositeltavaa, ettet paljasta mitään arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi terveystietojasi tai luottokortin tietoja) tällaisten toimintojen välityksellä. Jos käytät näitä toimintoja, henkilökohtaiset tietosi saattavat tallentua sivustoon tai sovellukseen ja pysyä tallennettuina senkin jälkeen, kun olet lopettanut sivuston tai sovelluksen käytön.

Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietoja muiden tahojen kanssa myös esimerkiksi seuraavissa tapauksissa, mikäli uskomme sen olevan välttämätöntä tai tarpeellista: (a) Sovellettavan lain noudattaminen, mukaan lukien muiden maiden kuin asuinmaasi lakien (b) oikeusprosessiin osallistuminen (c) julkisten tahojen ja viranomaisten tietopyyntöihin vastaaminen, myös muiden kuin asuinmaasi viranomaisten (d) DuPontin käyttöehtojen valvominen (e) DuPontin liiketoimien suojeleminen (f) DuPontin oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojeleminen sekä sinun tai muiden ihmisten oikeuksien turvaaminen (g) sen varmistaminen, että DuPont voi hakea korvausta tai rajoittaa yhtiölle aiheutuneita vahinkoja.

MUUT TIEDOT

Muita keräämiämme tietoja

”Muut tiedot” ovat mitä tahansa tietoja, jotka eivät suoraan paljasta henkilöllisyyttäsi tai joiden perusteella sinua ei voida tunnistaa yksilöivästi.

Muita tietoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Selainohjelman tiedot
 • Tiedot, jotka on kerätty evästeiden, pikselitunnisteiden ja muiden tekniikoiden avulla
 • Väestöryhmiin liittyvät tilastotiedot ja muut itse antamasi tiedot
 • Tiedot, jotka on muodostettu tietolähteitä yhdistelemällä
 • Fyysinen sijainti

Miten keräämme muita tietoja

DuPont ja DuPontin käyttämät kolmannen osapuolen palveluntuottajat voivat kerätä muita tietoja eri tavoilla, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Käyttämäsi selainohjelman tai päätelaitteen avulla.

Tietyt useimpien selainohjelmien ja laitteiden keräämät tiedot, esimerkiksi laitteen Media Access Control (MAC) -osoite, tietokoneen tyyppi, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmän versio, päätelaitteen valmistaja ja malli sekä Internet-selainohjelman tyyppi ja versio.

 • Sovelluksen käytön perusteella.

Kun lataat sovelluksen ja käytät sitä, me ja palveluntarjoajamme voivat seurata ja kerätä sovelluksen käyttöä koskevia tietoja, joita voivat olla esimerkiksi maantieteellinen sijainti tai päivämäärä ja aika, jolloin sovellus ottaa yhteyttä palvelimiimme, sekä tiedot siitä, mitä tietoja ja tiedostoja sovellus on ladannut päätelaitteen numeerisen tunnisteen perusteella.

·         Sovelluksen käytön perusteella kerätyt tiedot sovellukseen yhdistetystä laitteesta tai ajoneuvosta, mukaan lukien miehittämättömät ilma-alukset.

Laitteen fyysinen sijainti ja sijaintitietoon liittyvät päivämäärä- ja kellonaikatiedot, jotka voidaan kerätä satelliitin, matkapuhelinverkon, langattoman lähiverkon tai muun tekniikan avulla. Laitteen fyysistä sijaintia käytetään sinulle räätälöityjen, sijaintiin perustuvien palveluiden ja sisällön toimittamiseen. Joissakin tapauksissa sinulla voi olla oikeus sallia tai kieltää tällainen laitteen sijaintiin perustuva käyttötarkoitus ja/tai sijaintitiedon jakaminen, mutta jos kiellät sijaintitiedon hyödyntämisen, emme ehkä voi toimittaa sinulle räätälöityjä, sijaintitietoon perustuvia palveluita ja sisältöä.

Tiedot, joita maataloutta harjoittavalta käyttäjältä kerätään, voivat olla esimerkiksi muita vaihtoehtoja pois sulkematta viljelysalaan liittyvät tiedot, kuten GPS-paikannuksen välittämät koordinaatit, maaperän tyyppi, sade- ja keinokastelumääriä koskevat tiedot, satotiedot, käytetyt tuotteet, maatalouden harjoittamiseen liittyvät havainnot, hallinnollisten käytäntöjen seuranta sekä tiedot käytetyistä kasvinsuojeluaineista, torjunta-aineista ja lannoitteista.

 • Itse antamasi tiedot.

Sijaintisi ja tietyt muut tiedot, esimerkiksi haluamasi yhteydenpitotapa, kerätään silloin, kun annat itse nämä tiedot vapaaehtoisesti. Näiden henkilökohtaisten tietojen perusteella ei voida tunnistaa sinua tai muita sivuston tai sovelluksen käyttäjiä, ellei tietoja ole yhdistetty yksilöiviin henkilötietoihin.

 • Tiedot, jotka on saatu yhdistelemällä eri tietolähteitä.

Yhdisteltyjen henkilökohtaisten tietojen perusteella ei voida tunnistaa sinua tai muita sivuston tai sovelluksen käyttäjiä. Tällaisia henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi sen selvittämiseen, kuinka moni DuPontin sivuston tai sovelluksen käyttäjä asuu tietyllä suuntanumeroalueella.

Tutustu evästekäytäntöömme, jotta tiedät, miten me ja palveluntarjoajamme käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita mielenkiinnon kohteisiin perustuvan mainonnan kohdistamiseksi.

Miten käytämme ja jaamme muita tietoja

Sinua ei voida tunnistaa muiden tietojen perusteella, joten saatamme käyttää ja jakaa muita tietoja sopiviksi katsomillamme tavoilla. Jos sovellettava laki vaatii muiden tietojen käsittelyä henkilökohtaisten tietojen tavoin, käytämme tietoja ja jaamme niitä sekä ilmoitamme tietojen käyttö- ja jakamistarkoituksesta tämän tietosuojalauselman ehtojen mukaisesti.

Joissakin tapauksissa yhdistämme muut tiedot henkilökohtaisiin tietoihisi esimerkiksi liittämällä nimesi maantieteelliseen sijaintiisi. Jos yhdistämme muita tietoja henkilökohtaisiin tietoihisi, esimerkiksi yhdistämällä rekisteröitymisen yhteydessä itse antamasi tiedot muilla tavoilla kerättyjen muiden tietojen kanssa, DuPont käsittelee näitä yhdistettyjä tietoja henkilökohtaisina tietoina.

IP-OSOITTEET

IP-osoite on numeerinen tunniste, jonka Internet-palveluntarjoajasi antaa automaattisesti käyttämällesi tietokoneelle.

Miten keräämme IP-osoitetietoja

DuPontin palvelin lukee IP-osoitteen ja kirjaa sen lokitiedostoon aina käyttäjän vieraillessa sivustolla. Muita kirjattavia tietoja ovat vierailun päivämäärä, kellonaika sekä näytetyt sivut. IP-osoitteiden kerääminen on normaali käytäntö Internetin välityksellä tapahtuvassa viestinnässä. Useat verkkosivustot keräävät IP-osoitteita automaattisesti.

Miten DuPont käyttää ja jakaa IP-osoitetietoja

DuPont hyödyntää IP-osoitetietoja esimerkiksi sivuston käyttäjämäärien seuraamiseen, palvelinongelmien selvittämiseen, sivuston ylläpitoon ja hallintaan sekä asuinmaatasi varten räätälöidyn sisällön näyttämiseen. Saatamme myös käyttää ja jakaa IP-osoitetietoja samoihin tarkoituksiin kuin käytämme henkilökohtaisia tietojasi. Huomaa, että IP-osoitteita, palvelimien lokitiedostoja ja muita vastaavia tietoja käsitellään muina tietoina, ellei sovellettava laki muuta vaadi.

KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOT

Tämä tietosuojalauselma ei kata kolmannen osapuolen tietosuojaa, josta emme ole vastuussa. Minkä tahansa kolmannen osapuolen keräämät tiedot, mukaan lukien sellaisten kolmansien osapuolien, jotka voidaan tavoittaa sivuston tai sovelluksen sisältämän linkin avulla, eivät ole tämän tietosuojalauselman piirissä. Linkin lisääminen sivustoon tai sovellukseen ei tarkoita, että DuPont suosittelisi kyseistä kolmatta osapuolta. Emme ole vastuussa sovelluskehittäjien, sovellusten tarjoajien, sosiaalisen median alustan tarjoajien, käyttöjärjestelmän valmistajan, langattoman tietoverkon tarjoajan tai laitevalmistajan keräämistä sovelluksen käytön seurauksena muille organisaatioille antamistasi henkilökohtaisista tiedoista, joita nämä tahot keräävät, käyttävät ja jakavat, emmekä edellä mainittujen tietoturvakäytännöistä tai menettelytavoista.

ÄLÄ SEURAA -PYYNTÖ

DuPontin sivusto ei tällä hetkellä kiinnitä huomiota selainohjelman älä seuraa -pyyntöihin.

TIETOTURVA

DuPont hyödyntää kohtuullisia organisaation laajuisia teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä, joiden avulla DuPontin hallussa olevat henkilökohtaiset tietosi pyritään suojaamaan. Kuitenkin minkään Internetin välityksellä tehtävän tiedonsiirron tai tietojen säilytysjärjestelmän luotettavuutta ei voida taata sataprosenttisesti. Jos epäilet tai sinulla on syytä uskoa, että sinun ja DuPontin välinen yhteydenpito ei ole tietosuojan kannalta turvallista, ilmoita meille viivytyksettä ongelmasta millä tahansa jäljempänä osiossa “Yhteydenotto DuPontiin” mainitulla tavalla.

TIETOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VALINNAT

Valinnat, jotka koskevat henkilökohtaisia tietojasi ja sitä, miten DuPont käyttää ja jakaa niitä

DuPont antaa sinulle useita mahdollisuuksia valita, miten DuPont käyttää ja jakaa henkilökohtaisia tietojasi markkinointitarkoituksiin. Voit ottaa yhteyttä Inquiry Management Center -yksikköön ja pyytää, ettei sinulle lähetetä tulevaisuudessa sähköisiä markkinointiviestejä ja ettemme jaa henkilökohtaisia tietojasi yrityksemme toimintaan liittymättömien kolmansien osapuolten kanssa markkinointitarkoituksiin.

Käsittelemme pyyntösi niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista. Huomaa, että jos päätät olla vastaanottamatta DuPontin markkinointiviestejä, voimme silti lähettää sinulle tarvittaessa tärkeitä hallinnollisia viestejä, joiden vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä.

Miten voit tarkastella, muuttaa tai poistaa henkilökohtaisia tietojasi

Jos haluat tarkastella, korjata tai päivittää tietoja, estää niiden käytön tai poistaa tiedot, tai haluat kieltää tai rajoittaa muulla tavoin DuPontia käyttämästä, aiemmin antamiasi henkilökohtaisia tietojasi, tai jos haluat pyytää sähköisen kopion henkilökohtaisista tiedoistasi niiden toiselle yritykselle siirtämistä varten (siinä määrin kuin sovellettava laki sallii tällaisten tietojen siirron), voit ottaa yhteyttäInquiry Management Center -yksikköön.

Esitä selkeästi pyynnössäsi, mitä tietoja haluat muuttaa tai jos haluat poistaa henkilökohtaiset tietosi DuPontin tietokannasta tai mitä rajoituksia haluat esittää DuPontille henkilökohtaisten tietojesi käyttöä koskien. Käsittelemme pyyntösi niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista.

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilökohtaiset tietosi tässä tietosuojalauselmassa kuvattujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan, ellei sovellettava laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Säilytysaikoja koskevat päätöskriteerit ovat seuraavat:

·         Jatkuvan asiakassuhteen pituus ja pyytämiesi palveluiden toimitusaika

·         Lain asettamat velvoitteet, joita meidän on noudatettava (tietyt lait esimerkiksi edellyttävät kirjanpidon säilyttämistä tekemistäsi ostoksista laissa määrätyn ajan, ennen kuin tiedot voidaan poistaa)

·         Oikeudellisten seikkojen arviointi (lain asettamat rajoitukset, oikeudenkäynteihin liittyvät seikat tai säädösten määräämät seuranta-ajat)

SIVUSTON KÄYTTÖ JA ALAIKÄISET

DuPont on sitoutunut huolehtimaan alaikäisten tietosuojatarpeista ja suosittelee, että vanhemmat ja huoltajat valvovat aktiivisesti lasten toimia tietoverkoissa. DuPont ei kohdista sivuston tai sovelluksen sisältöä nuoremmille kuin kuusitoista (16) vuotta täyttäneille eikä tarkoituksellisesti kerää alaikäisten henkilökohtaisia tietoja tuotteiden tai palveluiden myymiseksi. DuPont voi kuitenkin osallistua joihinkin tiettyihin alaikäisille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin, esimerkiksi koulujen ja yhteisöjen tiede- ja ympäristöohjelmiin, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yhteiskunnasta.

TIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimitiloja tai josta ostamme palveluita palveluntarjoajiltamme. Tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä myös Yhdysvalloissa, jonka tietosuojasäännökset voivat poiketa asuinmaasi säännöksistä.

Jos asut Euroopan talousalueella (ETA): Osa Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista tarjoaa Euroopan yhteisöjen komission (EY) mukaan riittävän tietosuojan, joka vastaa ETA-tietosuojaa. (Luettelo maista). Mikäli tietojasi on tarpeen siirtää ETA-maasta sellaiseen maahan, jonka tietosuojalainsäädäntö ei täytä näitä vaatimuksia, edellytämme riittäviä toimia henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyä koskeviin sopimuksiin lisättävät vakiolausekkeet, jotka ovat EY:n velvoitteiden mukaisia. Saat halutessasi nämä tiedot nähtäväksesi. Katso osiota ”Yhteydenotto DuPontiin” jäljempänä.

ARKALUONTOISET TIEDOT

Pyydämme, ettet paljasta etkä lähetä DuPontille mitään arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi ihonväriin tai etniseen taustaan, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen vakaumukseen tai muuhun elämänkatsomukseen, terveydentilaan, rikostaustaan tai ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyteen liittyviä tietoja) sivustolla, sovelluksessa tai muulla tavoin.

MUUTOKSET TÄHÄN YKSITYISYYSLAUSEKKEESEEN

Tätä tietosuojalauselmaa voidaan muuttaa. Tämän sivun yläosassa oleva VIIMEKSI PÄIVITETTY -osio kertoo, milloin tätä tietosuojalauselmaa on viimeksi muokattu. Tähän tietosuojalauselmaa tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun uusittu tietosuojalauselma on ladattu sivustoon tai sovellukseen. Sivuston tai sovelluksen käyttö muutosten tultua voimaan tarkoittaa uusitun tietosuojalauselman hyväksymistä.

YHTEYDEN OTTAMINEN DUPONTIIN


Jos sinulla on kysyttävää näistä tietosuojaperiaatteista, voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä yksityisyyden suojaa koskevan yhteydenottolomakkeen verkossa, puhelimitse tai lähettämällä kirjepostia seuraavaan osoitteeseen:

DuPont Contact Center

Bedrijvenlaan 9,
2800, Mechelen,
Belgium

+800-3876-6838

LISÄTIETOJA EUROOPAN TALOUSALUEEN ASUKKAILLE

Euroopan talousalueella voit tehdä valituksen asuinmaan tai alueen tietosuojaviranomaiselle tai sen maan tai alueen tietosuojaviranomaiselle, jossa väitetty tietosuojalain rikkomus on tapahtunut. Luettelo tietosuojaviranomaisista on saatavissa Euroopan komission sivustolla.