Takuu

 

Saat lisätietoja tutustumalla käyttö- ja hoito-ohjevihkosen takuutekstiin, tai ota yhteyttä DuPont BI -takuutiimiin: bi-warranty@dupont.com

DuPont-laatuverkoston periaatteet

Nimi DuPont on luotettava laadun merkki, ja sitoutumisemme asiakaspalveluun jatkuu myös myyntitapahtuman jälkeen. DuPontilla on laaja koulutettujen ja sertifioitujen ammattilaisten verkosto, joka varmistaa asennuksen ja valmistuksen sujuvuuden niin, että loppuasiakkaat ovat täysin tyytyväisiä hankintaansa – olipa kyse asuintilojen tai kaupallisten toimitilojen sovelluksista. 10 vuoden rajoitettu takuu kertoo siitä, että Corian® kestää kodin kiireisen arjen asettamat haasteet.

Harvinaislaatuinen verkosto laatumaineen takeena

DuPont on muodostanut tuotantokumppaneistaan laatuverkoston, joka tekee kaikkensa tuottaakseen vaativimpien standardien mukaisia asennuksia ja palveluja. Kumppanien tärkein päämäärä on varmistaa, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Corian®-asennuksiinsa.

Mikä laatuverkosto on?

Laatuverkoston jäsenet valvovat tarkasti sitä, että asiakkaat saavat laadukkaimman mahdollisen tuotteen ja palvelun KAIKILTA toimitusketjuun kuuluvilta yrityksiltä.  Verkoston jäsenet ovat sertifioituja tuotantokumppaneita ja palvelukeskuksia.  DuPont on arvioinut kaikki laatuverkoston jäsenet ja kouluttanut niiden henkilöstön valmistamaan, asentamaan, korjaamaan ja hoitamaan Corian®-tuotteita. Lisäksi ne vastaavat 10-vuotisesta rajoitetusta asennustakuuohjelmasta.

Mikä 10-vuotinen rajoitettu asennustakuuohjelma on?

DuPont antaa Corianille® kaksitasoisen takuusuojan: toinen taso koskee tuotetta ja toinen asennusta. Vakiona kaikkiin Corian®-tuotteisiin kuuluva tuotetakuu turvaa tuotteet valmistusvirheiden varalta 10 vuoden ajan hankintahetkestä. Rajoitettu asennustakuu on laajempi suoja, joka on saatavana vain silloin, kun valmistajana ja asentajana on Corian® -tuotantokumppani. Rajoitettu asennustakuu laajentaa tuotetakuuta ja antaa lisäksi valmiille tuotteelle suojan valmistus- ja asennusvirheiden varalta.

Mikä tuotantokumppani on?

DuPontin kouluttama tuotantokumppani noudattaa työssään DuPontin antamia ohjeita.  Tuotantokumppanilla on vastuu varmistaa, että asennuksen lopullinen laatu on DuPontin ohjeiden mukainen ja että se vastaa asiakkaan vaatimuksia tai ylittää ne.

Miten tuotantokumppani sertifioidaan?

Mikä tahansa Corian®-tuotteiden parissa työskentelevä tuotantokumppani voi saada sertifioinnin.  Siihen tarvitaan vain oikea asenne ja ammattitaito! Suoritettuaan DuPontin koulutuksen tuotantokumppani voi hakea laatuverkoston jäseneksi.  Tuotantokumppani osallistuu 2-päiväiseen workshop-tilaisuuteen, jossa Corian®-palvelukeskus tarkastaa ja arvioi henkilöstön kyvyn noudattaa DuPontin ohjeita Corian®-työnäytteen perusteella. Tuotantokumppanilta odotetaan myönteistä suhtautumista Corian®-tuotteen myynninedistämiseen.

Perusteellisen katselmuksen jälkeen DuPont ja Corian®-tuotantokumppani solmivat lainvoimaiset sopimukset, jos tuotantokumppani läpäisee arvioinnin.  Tuotantokumppanin sertifiointiin merkitään yksilöllinen QN-numero.

 

Mitä etua laatuverkostoon kuulumisesta on?

DuPontin takuuprosessi alkaa asennuksen siitä hetkestä, kun laatuverkoston jäsenen asiakas on tarkastanut pinnan ja todennut olevansa siihen täysin tyytyväinen.  Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että Corian®-pinta kuuluu DuPontin rajoitetun takuun piiriin.

Takuu

10-vuotinen rajoitettu asennustakuu koskee kiinteän Corian®-asennuksen omistajaa (ei näyttelytilamalleja), kun asentajana on DuPontin sertifioima tuotantokumppani.  Corianin® ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta sertifioitu tuotantokumppani tai palvelukeskus vaihtamisen sijasta korjaa Corian®-tuotteen veloituksetta, jos siinä todetaan valmistusvirhe 10 vuoden kuluessa alkuperäisestä asennuksesta. Takuu ei koske vahinkoa, jonka syynä on fyysinen, kemiallinen tai muunlainen väärinkäyttö, kohtuuton kuumuus, käyttö tietyissä sovelluksissa tai luonnonmullistus.  

Katso lisätiedot takuuehdot sisältävistä Corianin® käyttö- ja hoito-ohjeista

Takuu ei kata muiden tavarantoimittajien tai valmistajien valmistamia tuotteita eikä Corian®-asennuksia, jotka on tehnyt muu kuin DuPontin sertifioima toimituskumppani. Corianin® takuu on siirrettävissä asunnon seuraavalle omistajalle, jos uusi omistaja toimittaa DuPontille kirjallisen pyynnön asennuksen rekisteröinnistä uudelle omistajalle. Takuu ei kata saunoissa, suihkualtaissa, höyrytiloissa ja ulkotiloissa olevia sovelluksia. Jokaiseen takuupyyntöön tulee liittää ostotodistus.

Korjaus tai vaihto

DuPont korjaa asennuksen kaikki kohdat, joissa todetaan valmistusvirhe. Jos korjaaminen ei ole mahdollista, DuPont vaihtaa asennuksen virheellisen kohdan. DuPont vastaa tuotteen kustannuksista sekä alkuperäisen asennuksen tai tuotteen poistamisesta ja vaihtamisesta aiheutuvan työn kustannuksista. Sertifioitu valmistaja vastaa kaikista muista korjaukseen tai vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. Korjatessaan tai vaihtaessaan asennusta DuPont pyrkii parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, mutta värin täydellistä vastaavuutta ei voida taata. Jos Corian®-asennus päädytään vaihtamaan, asiakkaan takuu jatkuu alkuperäisestä asennuspäivämäärästä lukien, ei korjauksen tai vaihdon päivämäärästä.

Corian®-palvelukeskus

DuPont nimeää palvelukeskuksen, joka huolehtii takuuseen liittyvästä vahinkojen korjauksesta, tarjoaa yleistä hoito- ja huoltotyötä sekä käyttää, esittelee ja edustaa Corian®-tuotemerkkiä DuPontin ohjeiden mukaisesti.

Palvelukeskuksen työ perustuu ennalta määritettyihin, DuPontin suosittelemiin hintoihin. Palvelukeskus tekee laatuverkoston tarkastuksia. Palvelukeskus käsittelee kaikki takuuseen liittyvät vaateet DuPontin ohjeiden mukaisesti ja tekee korjaus- ja vaihtotyöt parhaan taitonsa mukaan. Palvelukeskuksen tulee ehdottomasti arvioida valitus objektiivisesti.

Jos kyseessä on sertifioidun tuotantokumppanin virhe, sitä pyydetään esittämään ratkaisu ongelmaan. Halutessaan sertifioitu tuotantokumppani voi valtuuttaa Corian®-palvelukeskuksen käsittelemään vaateen niin, että ratkaisu tyydyttää kuluttajaa ja perustuu takuukorjausehtojen mukaisesti laadittuun korjausarvioon.

Kaikki kustannukset veloitetaan sertifioidulta tuotantokumppanilta.

Palvelukeskuksen osoitteen voi pyytää keskitetyn takuukeskuksen osoitteesta bi-warranty@dupont.com.