Apua vahingon sattuessa kasvinsuojeluaineiden kanssa

VAHINGON SATTUESSA
Onneksi kasvinsuojeluaineiden kanssa sattuu yhä vähemmän vahinkoja, mutta jos vahinko sattuu, on tärkeää toimia nopeasti ja oikein sekä ihmisten että ympäristön suojelemiseksi.

LUE ETIKETTI
Etiketissä on tietoa henkilökohtaisista suojaimista sekä Hätäkeskuslaitoksen että Myrkytystietokeskuksen puhelinnumerot.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Jokaisesta kasvinsuojeluaineesta löytyy käyttöturvallisuustiedote toimittajan ja/tai maatalouskaupan nettisivuilta. Löydät sen täältä ”Hae tuote” – linkin kautta tai voit tilata sen omalta toimittajaltasi. Vahingon sattuessa löydät käyttöturvallisuustiedottesta tarkat tiedot tuotteeseen liittyvistä vaaroista, ensiavusta sekä tuotteen fyysisistä ja kemiallisista ominaisuuksista.

MYRKYTYS
Hätäkeskuslaitos 112

Myrkytystietokeskus 24 h suora 09 – 471 977 tai vaihde 09 – 4711.

Hakeudu välittömästi lääkäriin, kerro, mitä ainetta olet käyttänyt ja ota aina etiketti mukaasi, mahdollisuuksien mukaan myös käyttöturvallisuustiedote.

VUOTO YMPÄRISTÖÖN
Yritä rajata vuoto mahdollisimman nopeasti. Ota yhteyttä paikkakuntasi viranomaisiin, palokuntaan tai poliisiin.

NOUDATA AINA VAROVAISUUTTA, KUN KÄSITTELET KASVINSUOJELUAINEITA! 

Noudata varovaisuutta kasvinsuojeluaineita käyttäessäsi. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Huomioi myös kaikki varoitustekstit ja -merkit.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina käyttöohjeet ja pakkausmerkinnät huolellisesti ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja lausekkeet. Vain ammattikäyttöön.