DuPont™ Pesticide Stewardship: Suojellaan sitä, mikä on tärkeintä 

Pesticide Stewardship
Pesticide Stewardship

DuPont™ on kaikilla viljelykasvien suojeluun tarkoitetuilla tuotteillaan sitoutunut esimerkilliseen kasvinsuojelun kokonaishallintaan. Tämä tarkoittaa, että ne täyttävät niin kansainvälisten standardien kuin Suomessa voimassaolevien määräysten ja säädöstenkin vaatimukset.

Pesticide Stewardship tai kasvinsuojelun kokonaishallinta on siihen tarkoitettujen aineiden turvallista ja asianmukaista käyttöä niiden koko elinkaaren ajan, kehittämisestä käyttöön ja hävittämiseen asti. Esimerkiksi DuPont™ kasvinsuojelutuotteiden etikettitekstit on laadittu niin, että niissä annetaan käyttäjälle selvät, ytimekkäät ja helposti ymmärrettävät ohjeet. 

DuPont™ viljelijöille tarjoama tuki
DuPont™ tarjoaa kasvinsuojelun hallintaan liittyviä ohjeita ja koulutusapua tarkoituksenaan opettaa viljelijöille kasvinsuojeluaineiden oikeaa ja vastuullista käyttöä sekä auttaa heitä saamaan parempia ja laadukkaampia satoja..    

Olemme myös määritelleet kolme kasvinsuojelun tehokkaan kokonaishallinnan kannalta ratkaisevaa vaihetta:    

Varastointi ja käytöstä poisto
Väärin käsiteltyinä ja varastoituina kasvinsuojeluaineet ja niiden pakkaukset voivat aiheuttaa ongelmia. DuPont™ kasvinsuojeluyksikkö tarjoaa asiakkailleen tietoa jo koulutusta kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta käsittelystä ja varastoinnista. 

Avainasiat:

  • Kaikki kasvinsuojeluaineet on säilytettävä niiden alkuperäispakkauksissa, joiden etiketit ovat selvästi luettavissa. 
  • Tuotteet on varastoitava tiloissa, joissa on riittävä valaistus ja ilmanvaihto. 
  • Kasvinsuojeluainevaraston on oltava vartioitu ja lukittu.
  • Tyhjät tuotepakkaukset on huuhdeltava kolmeen kertaan ja lähetettävä sitten asianmukaiseen paikkaan kierrätettäviksi tai hävitettäviksi.
  • Tyhjiä tuotepakkauksia ei saa huuhdella vesistössä kuten puroissa, joissa tai lammissa.
  • Henkilökohtaiset suojavarusteet on säilytettävä erillään kasvinsuojeluaineista.

Turvallinen kuljetus
Paikallinen lainsäädäntö säätelee useimpien kasvinsuojeluaineiden kuljetusta. Kasvinsuojeluaineiden kuljetuksessa on noudatettava näitä säädöksiä, jotka koskevat mm. tuotteiden asianmukaista merkintää ja säädösten mukaisten lähetysasiakirjojen olemassaoloa.

Avainasiat:

  • Jokaisessa kasvinsuojeluaineiden kuljetukseen käytettävässä ajoneuvossa on oltava suoja- ja pelastusvarusteet kuten käsineet, saappaat, palosammutin, taskulamppu sekä tarvikkeet vuotojen estämistä ja siivoamista varten.
  • Kasvinsuojeluaineet on kuljetettava erillään matkustajista, eläimistä ja elintarvikkeista.

Asianmukainen käyttö
Kasvinsuojeluaineita sekoittavien, lastaavien ja käyttävien henkilöiden on huolehdittava suojautumisestaan. Työntekijät on koulutettava käyttämään asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita; noudattamaan sekoitus-, täyttö- ja käyttöohjeita; sekä tietämään, miten pian ruikutuksen jälkeen käsitellylle alueelle voi palata tai sadon korjata.

Avainasiat:

  • Tiedosta käytettävän aineen mukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden tarve. 
  • Laske ennen käyttöä tarvittava kasvinsuojeluaineen määrä ja valmista seosta vain käsittelyyn tarvitsemasi määrä.

Noudata varovaisuutta, kun käytät kasvinsuojeluainetta. Lue etiketti ja tuotetiedot aina ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitustekstit ja -merkit. 

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina käyttöohjeet ja pakkausmerkinnät huolellisesti ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja lausekkeet. Vain ammattikäyttöön.