Tuoteväärennöksiä ja laittomia kasvinsuojeluaineita – kasvava ongelma EU:n alueella

Viljelykasvisi ja peltosi voi olla vaarassa – varo tuoteväärennöksiä
Viljelykasvisi ja peltosi voi olla vaarassa – varo tuoteväärennöksiä

Tuoteväärennös on aina laiton

Tuoteväärennös on laiton tuote, joka on tahallisesti valmistettu muistuttamaan alkuperäisvalmistajan tuotetta. Tuoreväärennöksiä tehdään kaikista tuoteryhmistä; merkkilaukuista, vaatteista, auton osista, lääkkkeistä, työkaluista jne. Myös kasvinsuojeluaineista tehdään väärennöksiä ja väärennösten osuus EU:n alueella kasvaa koko ajan. European Crop Protection Association, ECPA:n arvion mukaan  takavarikointien perusteella joka kymmenes EU:n alueella myyty kasvinsuojelupurkki on tuoteväärennös. Väärennöksiä on tavattu myös Suomessa.

Väärennetyt pakkaukset voivat olla erehdyttävän aidon näköisiä, ihan samalla tavalla kuin etelän lomakohteissa  myytävät merkkivaatteet tai Rolex –kellot. Osa pakkauksista on niin taitavasti valmistettuja, että ne tunnistaa vain asiantuntija. Vaikka pakkaus näyttää ulkoapäin asianmukaiselta, niin tuotteen sisältö voikin olla jo kokonaan eri asia.

Halpa voi tulla kalliiksi

Markkinoilta tavatut tuoteväärennökset eivät ole laadultaan vastanneet alkuperäisiä tuotteita. Väärennöksissä on ollut usein epäpuhtauksina muita tehoaineita ja ilmoitetun tehoaineen pitoisuudet ovat poikenneet alkuperäisistä valmisteista. On tapauksia, joissa ilmoitettua tehoainetta ei ole ollut lainkaan. Tehoaineen puuttuminen tai alkuperäistuotteesta tehty laimennos ei anna odotettua tehoa. Heikko teho voi pahimmillaan tuhota koko sadon, mutta lievemmissäkin tapauksissa ongelmat aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Jos ruiskutuksia joudutaan uusimaan heikon tehon vuoksi, nousevat kustannukset ja teho jää todennäköisesti vajavaiseksi myöhästyneen käsittelyajankohdan vuoksi.

Tuoteväärennös on aina riski

Tuoteväärennökset eivät aiheuta vaaraa pelkästään viljelykasveille. Uhkana on myös käyttäjien ja kuluttajien terveys sekä riskit ympäristölle ja elintarvikeketjulle. Kasvinsuojeluaineiden, kuten myös lääkkeiden, valmistuksen tulee olla erittäin kontrolloitua. Valmisteissa on oltava varmasti haluttu määrä tehoainetta, eikä niissä saa olla epäpuhtauksia. Tuoteväärennökset tehdään usein alkeellisissa olosuhteissa, jolloin tuotteiden laatukin jää heikoksi. Tuoteväärennöksistä on löydetty ihmisille vaarallisia ja myrkyllisiä aineita sekä aineita joiden haitallisuutta ei ole lainkaan tutkittu ja näin niiden aiheuttamia vaikutuksia ja riskejä ei tunneta.

Elintarviketurvallisuuden kannalta epäpuhtaudet tuovat suuren riskin. Ne voivat pahimmassa tapauksessa tehdä koko sadosta käyttökelvotonta ongelmajätettä, jota ei missään nimessä saa päästää elintarvikeketjuun

Tuoteväärennökset voi sisältää ihan mitä tahansa:

 • hiekkaa, kuivahiivaa, talkkia, sementtiä, arseniikkiä, rotanmyrkkyä, automaalia jne
 • oikeata tehoainetta, mutta huomattavasti luvattua vähempänä pitoisuutena
 • jäämiä toisesta tehoaineesta, tai kokonaan väärää tehoainetta joka  ei sovi viljelykasville ja tuhoaa sadon 
 • vaarallisia EU:n aluella kiellettyjä tehoaineita
 • myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia ainesosia

Rinnakkaisrekisteröinnin turvin laittomat tuotteet voivat päätyä myös Suomeen.

Nyt jos koskaan viljelijän kannattaa hankkia kasvinsuojeluaineet tunnetuista vastuunsa tuntevista maatalouskaupoista, jotta tuotteen alkuperä ja toimitusketju; valmistajan tehtaalta maatalouskaupan kautta suoraan viljelijälle, on jäljitettävissä ja mahdollisimman lyhyt!

Kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonti toisista EU-maista kasvinsuojeluainelain säännöksiä noudattaen on laillista. Säännökset rinnakkaistuonnista ovat kuitenkin EU:n jäsenvaltioissa epäyhtenäiset, samalla kun valvonta on osoittautunut puutteelliseksi.

Valitettavan usein rinnakkaistuotteiden osalta tuotteet ovat siirtyneet usean välikäden ja bullvaanien kautta ennen kuin tulevat myyntiin ja jäljitettävyys eränumeroineen on hävitetty. Jos alkuperäisen valmistajan merkitsemät tunnistetiedot ja eränumerot eivät ole näkyvissä, viljelijän kannattaa miettiä, mistä se johtuu ja mitä se hänelle merkitsee.

Pakkausten ulkonäkö poikkeaa eri maissa, mikä vaikeuttaa aidon tunnistamista väärennöksestä. Pakkaukset voivat olla erittäin taitavasti väärennettyjä ja jos ei edes tarkkaan tiedä mille aidon tuotteen tulisi näyttää, on niiden erottaminen väärennöksistä vaikeaa. Tällöin voi kuvitella ostavansa tuttua tuotetta, mutta pakkaus voi sisältää ihan mita tahansa.

Tuoteväärennösten lukumäärän kasvaessa myös riskit kasvaa että Euroopasta hankittujen tuote-erien joukossa on tuoteväärennöksiä, toimintaketjussa kun on monta välikättä ja tuotteet liikkuu vapaasti maasta toiseen EU:n alueella. Tästä on Suomessa jo parikin tapausta.

Tuote on mahdollisesti väärennös jos:

 • DuPont SX® tuotteista puuttuu Izon® hologrammi
 • pakkauksen koko, ulkonäkö ja väri poikkeaa tutusta , aidosta pakkauksesta  
 • kuvat, kuvatarkkuus, kirjasinlaji poikkeaa aidosta
 • pakkaus näyttää ja tuntuu erilaiselta kuin aito pakkaus
 • tuotteen haju, rakeiden väri ja koko poikkeaa tavanomaisesta
 • hinta on edullinen
 • alkuperäinen eränumero puuttuu, jäljitettävyys on hävitetty

DuPont™ toimittaa alkuperäiset kasvinsuojeluaineet suoraan tehtaalta maatalouskauppaasi. Näin varmistamme mahdollisimman lyhyen ja hyvin jäljitettävän toimitusketjun, sinun, viljelykasviesi ja ympäristömme turvallisuudeksi.

Jos näet DuPont tuotteista tai purkeista tuoteväärennöksiä tai epäilet että ostamasi tuote on väärennös, ota yhteyttä DuPontiin tai maatalouskauppaasi, älä käytä tuotetta!

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina käyttöohjeet ja pakkausmerkinnät huolellisesti ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja lausekkeet. Vain ammattikäyttöön.