Titus® WSB - Rikkakasvien torjuntaan

Titus® WSB – pienannosaine leveälehtisten rikkakasvien ja juolavehnän torjuntaan peruna- ja rehumaissiviljelyksillä

Titus® WSB vaikuttaa lehtien kautta ja tehoaa hyvin useimpiin hankaliin rikkakasveihin mm saunakukka, pelto-orvokki, matara sekä juolavehnä.

Titus® WSB

Titus® WSB

Titus® WSB tehoaa parhaiten kun ilmankosteus on korkea sekä lämpimässä lämpötilan ollessa yli 12-15° C. Kuivissa olosuhteissa tulisi ruiskuttaa aikaisin aamulla parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Titus® WSB on tehokas valmiste peruna-ohjelmassa ja sitä voidaan käyttää yksinään kiinnitteen kanssan tai yhdessä sopivan tankkiseosvalmisteen kanssa.

Teho on erittäin hyvä moniin vaikeasti torjuttaviin rikkakasveihin; saunakukka, peltolemmikki, matara, jääntirapsi, pillike, peltovillakko, lutukka, juolavehnä ja pihatähtimö. Titus® WSB tehoaa erinomaisesti myös sirkkalehtiaseella olevaan savikkaan, peippeihin ja pelto-orvokkiin. Hyvä teho kiertotatarta, peltovalvattia ja pelto-ohdaketta vastaan saadaan rikkojen ollessa n. 10-15 cm. Paras teho juolavehnään saadaan kun juolavehnä on 3-6 lehtiasteella.

Peruna ruiskutetaan rikkakasvien ollessa sirkkalehti-2-lehtivaiheessa riippumatta perunan kehitysvaiheesta. Tarvittaessa rikkakasvien taimettumisen jatkuessa valmistetta voidaan ruiskuttaa uudelleen 7-10 vrk myöhemmin. Juolavehnään saadaan tehoa myöhään ruiskutettuna.

Rehumaissi ruiskutetaan 2-6-lehtiasteella sen ollessa hyvässä kasvussa joko kertakäsittelynä tai jaettuna käsittelynä Harmony® 50 SX® valmisteen kanssa, toinen käsittely 7-10 vrk kuluttua ensimmäisestä. Rikkakasvien tulee olla mieluiten alle 4-lehtisiä hyvän tehon saamiseksi.

Titus® valmisteen kokonaiskäyttömäärää 50 g/ha ei pidä ylittää kasvukauden aikana lisäksi valmiste ei voida käyttää pohjavesialueilla. Eräät peruna- ja  maissilajikkeet saattavat kuivissa ja kuumissa olosuhteissa vaalentua väliaikaisesti 3-7 päivää käsittelystä, varsinkin kaksoisruiskutuksen jälkeen.

Product Information

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina käyttöohjeet ja pakkausmerkinnät huolellisesti ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja lausekkeet. Vain ammattikäyttöön.