Resistenssi – kestäviä kantoja 

Resistenssi – kestäviä kantoja
Resistenssi – kestäviä kantoja

Miten resistenssi syntyy ?

Torjunta-ainekestävyyden eli resistenssin kehittyminen on eräänlainen evoluutioprosessi. Luonnon eliöt pyrkivät säilymään ja siten ne kehittävät selviytymiskeinoja myös niitä uhkaavia kemikaaleja vastaan. Torjunta-aineresistenssi voi johtua sattumanvaraisista mutaatioista tai pitkällisen altistuksen aiheuttamasta sietokyvyn muutoksesta. Jokainen torjunta-aineen käyttökerta aiheuttaa aina valintapaineen torjuttavassa tauti-, tuholais- tai rikkapopulaatiossa. Osa torjuttavista eliöistä voi säilyä, jos riittävä ainemäärä ei ’osu’ niihin tai käyttömäärät ovat liian alhaisia, mutta jotkut yksilöt voivat säilyä torjunta-aineesta huolimatta normaaleista poikkeavien ominaisuuksiensa ansiosta. Jos nämä poikkeavat yksilöt pystyvät säilymään ja lisääntymään, voi koko populaation kestävyys kyseistä torjunta-ainetta kohtaan muuttua.

Kun saman vaikutustavan omaavaa herbisidiä käytetään samalla lohkolla toistuvasti vuosia peräkkäin, voi valintapaineen seurauksena syntyä torjunta-aineelle kestäviä rikkakasvikantoja.

Kuinka resistenssiä voidaan estää ?

Helpoin ja pitkällä aikavälillä halvin keino herbisidiresistenssiä vastaan on sen ennaltaehkäisy. Monipuolinen viljelykierto mahdollistaa laajemman torjunta-ainevalikoiman käytön  ja siten helpottaa taistelua resistenssin hallitsemiseksi. Samalla lohkolla ei pidä käyttää useita vuosia peräkkäin samalla tavalla vaikuttavia aineita ja samaan ryhmään kuuluvia valmisteita. Näin estetään kestävien rikkakasvikantojen uusien siementen muodostuminen. Seuraa ruiskutusten onnistumista lohkokohtaisesti. Jos yksi rikkakasvilaji runsastuu ja jää jäljelle ruiskutuksesta toistuvasti, tulee hälytyskellojen soida.

Miten jo kehittyneestä resistenssitilanteesta selvitään ?

Jos esimerkiksi sulfonyyliurearesistenssiä jo esiintyy, lohkolla tulee ruiskuttaa vähintään 5 vuoden ajan kestävän rikkakasvilajin toisen vaikutustavan omaavaa valmistetta toisesta HRAC ryhmästä, esimerkiksi fluroksipyyriä sisältäviä valmisteita. Myös gramma-ainetta voidaan edelleen käyttää kun sen tankkiseoskumppaniksi valitaan kestävään rikkakasviin tehoava valmiste.  

Pohjavesialueet muodostavat vielä erityisongelman, koska siellä ei saa käyttää fenoksihappoja (MCPA, diklorproppi-P, mekoproppi-P). Pohjavesialueilla voidaan käyttää useimpia gramma-aineita yhdessä fluroksipyyriä sisältävän valmisteen kanssa.

Valitse rikka-aineet oikein ehkäistäksesi torjunta-aineresistenssiä.

Pihatähtimö on Suomessa ensimmäinen rikkakasvi jolle on muodostunut vastustuskykyä gramma-aineita eli sulfonyyliureoiden tehoaineita vastaan. Käytännössä tämä näkyy rikkakasviaineiden heikentyneenä tehona ja pahimmassa tapauksessa gramma-aineilla ei saada minkäänlaista tehoa pihatähtimön torjunnassa. Pihatähtimön siemen voi säilyttää itävyytensä maassa jopa 80 vuotta. Jos gramma-aineresistentti kasvi pääsee levittämään siemenensä peltoon on siis odotettavissa että gramma-aineet yksinään käytettynä eivät enää tehoa täydellisesti vaan tilalla on jatkossa käytettävä tankkiseoksia joissa on eri tehoaineryhmien tuotteita. Helpoin ja pitkällä aikavälillä halvin keino resistenssin muodostumiselle on sen ennaltaehkäisy viljelykasveja vuorottelemalla ja käyttämällä rikkakasvintorjunnassa eri tehoaineryhmien valmisteita.

Rikka-aineen valinnassa pelkkä valmisteen vaihto ei riitä. Tulee myös tietää mihin ryhmään valittujen rikka-aineiden tehoaineet kuuluvat. Saman ryhmän sisällä tehty vaihtelu ei auta resistenssin ehkäisyssä tai resistenssi tilanteen katkaisussa.

Pohjoismaiden ja Baltian yhteinen NORBARAC- ryhmä (Nordic Baltic Resistance Action Group) on jakanut rikkakasviaineet tehoaineiden toimintaperiaatteen mukaan ryhmiin. Viljoilla suurin osa rekisteröidyistä valmisteista kuuluu luokkiin B, C3 ja O.

RYHMÄ B: ALS inhibiittorit:

gramma-aineet eli sulfonyyliureat

  • Tähän ryhmään kuuluvat viljoilla käytettävät gramma-aineet. Gramma-aineita voidaan edelleen käyttää, kunhan niiden kanssa käytetään toiseen tehoaineryhmään kuuluvaa hyvin kestävään rikkakasviin tehoavaa ainetta.

pienannosaineet, triatsalopyrimidiinit

  • Tähän tehoaineryhmään kuuluvia tehoaineita ovat florasulami ja pyroksulami.
  • Nämä tehoaineet ovat edellä mainittujen sulfonyyliureoiden kanssa saman tyyppisiä, mutta ne kuuluvat eri alaryhmään

RYHMÄ C3: Nitriilit

  • Tähän ryhmään kuuluvista aineista on viljoille rekisteröity ainoastaan yksi valmiste joka sisältää ioksiniiliä ja bromoksiniiliä.

RYHMÄ O: Auksiinit eli hormonivalmisteet

  • Hormonivalmisteita sisältävät monet eri tuotteet, mutta vain osassa niistä on pihatähtimöön hyvin tehoavaa fluroksipyyriä. Lisäksi pihatähtimöön tehoavat mekoproppia sisältävät hormoniseokset eli trio-valmisteet.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina käyttöohjeet ja pakkausmerkinnät huolellisesti ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja lausekkeet. Vain ammattikäyttöön.