Peruna

Kasvinsuojelu auttaa turvaamaan hyvän peruna sadon

DuPont™ tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on löytää Suomen lyhyen kasvukauteen sopivia perunan kasvinsuojeluaineita ottaen huomioon käyttäjän ja ympäristön vaatimukset.

Perunanviljelyssä kasvinsuojelun onnistumisen merkitys on suuri. Perunan rikkakasvit tulee torjua kasvukauden alkupuoliskolla, jolloin peruna pelto on pitkään paljas ja ilman torjuntaa rikkakasvit pääsevät kasvamaan ja kilpailemaan perunan kanssa. Ilman rikkakasvien torjuntaa rikkakasvit valtaavat perunalta kasvutilaa, alentavat satoa ja haittavat perunan nostoa.

DuPont™ kehittämä pienannosaine Titus® WSB perunan rikkakasvien torjuntaan tarjoaa viljelijälle laajan ja kattavan rikkakasvien torjuntatehon moniin vaikeasti torjuttaviin rikkakasveihin mm saunakukka, peltolemmikki, matara, jääntirapsi, pillike, peltovillakko, lutukka ja juolavehnä. Sirkkalehtiasteella Titus® WSB tehoaa erinomaisesti myös savikkaan, peippeihin ja pelto-orvokkiin.  

DUPONTIN TUOTTEET & PALVELUT

TIETOJA & IDEOITA

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina käyttöohjeet ja pakkausmerkinnät huolellisesti ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja lausekkeet. Vain ammattikäyttöön.